اصولا از قدیم گفته اند که انسان به امید زنده است.اما از همان روزی که این را گفتند هیچ مسلمانی پیدا نشد که بگوید:یا ایها الناس لا تکوسون!معنیش را خودتان بهتر می دانید.در واقع هیچ کس نیامد این جمله را تصحیح کند و بگوید "انسان به تعویق زنده است."نمونه اش هم همین جد عزیزمان که بنا بود 3سال پیش از سرطان  بمیرد اما به لطف خانواده پیارسال بعد از یک سال سکون روی تخت مریض خانه همین ابوعلی خودمان جان به جان آفرین تسلیم کرد!آری انسان به تعویق زنده است عزیزان من. 

مخرج الفضولات فی منبع الفیوضات تالیف شیختاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1388 | 03:00 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات (10)

  • paper | ظهور مقالات جدید | چت 123